Veletrh mir stekla v Moskvě | 5.6. - 8.6.2017

Naše společnost se v rámci níže uvedeného projektu účastní veletrhu MIR STEKLA v Moskvě ve dnech 5.6. – 8.6.2017.

Projekt posílení exportu společnosti PKI Teplotechna Brno, spol. s.r.o. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007 792 je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci realizace projektu dojde k uskutečnění několika účastí na zahraničních veletrzích, což povede ke zlepšení exportního potenciálu společnosti.

MIR STEKLA trade fair in Moscow | 5.6. - 8.6.2017

Our company is part of the project below Participates in the MIR STEKLA trade fair in Moscow on 5 June. - 8.6.2017.

Project of strengthening company export for PKI Teplotechna Brno, spol. s.r.o. CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007 792 IS is partly funded by European union.

Within the Project frame PKI will take part in several international trade fairs which will improve company export potential.